Zaznacz stronę

POLITYKA PLIKóW COOKIES

POLITYKA PLIKÓW COOKIES www.heimgart.pl

1. Administrator – EcoMindset sp. z o.o. reprezentowana przez Małgorzatę Staniszewską,
z siedzibą ul. Radłowa 7/1, 61602 Poznań, powiat poznański, woj. wielkopolskie NIP: 9721300010, REGON: 383015588 , wpisana do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000780319, adres poczty elektronicznej: hello@heimgart.pl,
numer telefonu: +48 739-904-758
2. Cookies – są to dane informatyczne, będące niewielkie plikami tekstowymi, które są zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania i korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, które dostarczają dane statystyczne o działaniach Użytkownika w Sklepie Internetowym i sposobie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego,
3. Klient – oznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, który odwiedza Sklep Internetowy;
4. Klient będący Konsumentem – oznacza (1) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, która jednocześnie uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej), dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
5. Klient będący Przedsiębiorcą – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sklepem Internetowym, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;
7. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.biore.com.pl, prowadzony
przez Administratora, za pomocą którego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera on Umowy Sprzedaży swoich Towarów drogą elektroniczną oraz świadczy inne Usługi na rzecz Klientów;
8. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora, w tym m. in. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon,
9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin.

1. Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki Cookies. Administrator zamieszcza na Urządzeniu Klienta Cookies i to on uzyskuje do nich dostęp.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Sklepu Internetowego i dostosowania zawartości jej treści do preferencji Klienta, pozwalają one na rozpoznanie Urządzenia i odpowiednie wyświetlanie Sklepu Internetowego na Urządzeniu, a także w celach statystycznych, w celach utrzymania sesji Klienta w Sklepie Internetowym, gdy ten się zaloguje na Koncie Klienta, a także w celach reklamowych.
3. Stosowane w Sklepie Internetowym rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów Sklepu Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje w Sklepie Internetowym następujące dwa typy plików Cookies:
1) Cookies sesyjne, czyli pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam od momentu wejścia na Sklep Internetowy do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W tym momencie zapisane informacje są usuwane na trwałe z pamięci Urządzenia. Takie pliki nie powodują pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Klienta przez Administratora;
2) Cookies stałe: czyli pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w parametrach tych plików. Takie pliki nie powodują pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Klienta przez Administratora.
5. Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia. Z tym zastrzeżeniem, że skorzystanie z takiej opcji umożliwi ograniczone korzystanie ze Sklepu Internetowego i
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
6. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Klient przeglądając strony internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies na Urządzeniu, jednak Klient może dokonać dobrowolnie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w każdym czasie, określając warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Klient może na przykład zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przez informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu.

Siedziba firmy

Heimgart Poland
EcoMindset sp. z o.o.
Radłowa 7/1
61602 Poznań

NIP: 9721300010
REGON: 383015588
KRS: 0000780319